Wymogi prawne importu z Chin cz. 4: Import dronów

Drony w ostatnich latach zyskały dużą popularność. Ich import nie jest trudny, a stawki celne atrakcyjne – cło na drony profesjonalne wynosi 0%, a na drony-zabawki wynosi 4,7%.

Wszystkie drony muszą spełniać warunki CE i muszą mieć na opakowaniu naniesiony odpowiedni symbol. 

Drony dzielą się na dwie grupy: zabawkowe oraz komercyjne. Drony zabawkowe to konstrukcje przeznaczone do zabawy i rozrywki, zaś drony komercyjne przeznaczone są np. do fotografii czy prac na wysokościach. 

W zależności od tego, do której grupy klasyfikuje się Twój towar, będzie musiał spełniać inne standardy dotyczące m.in. bezpieczeństwa i użytych materiałów. 

W obydwu przypadkach obowiązuje 

Drony zabawkowe

W przypadku dronów zabawkowych dodatkowo obowiązują akty:

Drony komercyjne

Tutaj wiele zależy od wyposażenia urządzenia. Może obowiązywać Dyrektywa 2014/53/UE o urządzeniach radiowych RED

W zależności od napięcia może obowiązywać DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia oraz DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej.