Jak zaskoczyć Chińczyków – przydatne zwroty, które Cię wyróżnią

Współpraca z partnerami biznesowymi z Chin to dla wielu polskich przedsiębiorców swego rodzaju wyzwanie. Główną przeszkodą do jej rozwoju może okazać się bariera językowa. Oczywiście można ją ominąć, decydując się na zatrudnienie profesjonalnych tłumaczy. Mimo wszystko dobrze jest jednak przyswoić sobie przynajmniej podstawowe zwroty po chińsku. Warto poznać najpopularniejsze z nich. Tonalność języka chińskiego – […]

Współpraca z partnerami biznesowymi z Chin to dla wielu polskich przedsiębiorców swego rodzaju wyzwanie. Główną przeszkodą do jej rozwoju może okazać się bariera językowa. Oczywiście można ją ominąć, decydując się na zatrudnienie profesjonalnych tłumaczy. Mimo wszystko dobrze jest jednak przyswoić sobie przynajmniej podstawowe zwroty po chińsku. Warto poznać najpopularniejsze z nich.

Tonalność języka chińskiego – podstawowe informacje

Osoba, która chce opanować podstawy języka mandaryńskiego, przy okazji poznając kulturę chińską, powinna mieć świadomość, że wspomniany język jest językiem tonalnym. W praktyce oznacza to konieczność wypowiadania każdej sylaby z właściwą intonacją. Stosowanie odpowiednich tonów jest bardzo ważne. W znaczącym stopniu wpływa to na kontekst wypowiedzi.

W oficjalnym języku mandaryńskim wyróżnia się ton neutralny wypowiadany bez nacisku na żadną sylabę oraz cztery specjalne tony. Są to:

 • ton pierwszy (-) – równy, który zaczyna się i kończy w identycznej tonacji;
 • ton drugi (/) – wznoszący, kończący się wzniesieniem tonacji;
 • ton trzeci (V) – opadająco-wznoszący, zaczyna się go nisko, a kończy wysoko;
 • ton czwarty (\) – opadający, zakończony opadaniem tonacji.

Oznaczenia tonów umieszcza się nad fonetycznym zapisem słów w formie kreseczek.

Nauka języka chińskiego w praktyce

Sprawna komunikacja z Chińczykami wielu osobom przystępującym do nauki języka mandaryńskiego wydaje się niemożliwa do zrealizowania. Omawiany język faktycznie odznacza się bogatym słownictwem oraz dość skomplikowaną gramatyką. Nie wolno się jednak poddawać. W praktyce wystarczy opanować jedynie najpopularniejsze wyrażenia i zwroty po chińsku, aby móc efektywnie porozumieć się w podstawowych kwestiach z obywatelami Państwa Środka. Dotyczy to także sytuacji biznesowych.

Jakie zwroty po chińsku warto znać?

Naukę zwrotów po chińsku warto rozpocząć od powitania i pożegnania:

 • dzień dobry – 你好 Nǐ hǎo (ni hao) – uniwersalne powitanie stosowane o każdej porze dnia;
 • dzień dobry (dobry poranek) – 早上好 Zǎoshang hǎo (dzaoszang hao);
 • dzień dobry (dobre popołudnie) – 下午好 Xiàwǔ hǎo (siału hao);
 • dobry wieczór – 晚上好 Wǎnshàng hǎo (łanszang hao);
 • do widzenia – 再见 Zàijiàn (dzaj dzien)

Osoby chcące prowadzić biznes w Chinach powinny też znać najważniejsze zwroty służące przedstawieniu się. Zalicza się do nich:

 • Mam na imię…— 我叫… Wǒ jiào… (ło dziao…);
 • Nazywam się… – 我姓… Wǒ xìng… (ło sing…);
 • Jestem z firmy… – 我是来自…的__ Wǒ shì láizì…de__ (ło szy lajdzy…de__).

Istotne jest również słownictwo określające pozycję danej osoby w firmie, np.:

 • dyrektor generalny/CEO – 首席执行官 shǒuxí zhíxíngguān (szołsi dżysinggłan);
 • menedżer główny – 总经理 zǒng jīnglǐ (dzong dzingli);
 • przedstawiciel biznesowy – 业务代表 yèwù dàibiǎo (jełu dajbiao);
 • pracownik – 员工 yuángōng (juengong).

Z kolei podczas spotkania z partnerem biznesowym przydają się takie zwroty jak:

 • Miło mi Cię poznać 认识你很高兴 Rènshí nǐ hěn gāoxìng (żenszy ni hen gaosing);
 • Dziękuję za Twoją gościnność – 谢谢你们的盛情款待。Xièxiè nǐ de shèngqíng kuǎndài (siesie ni de szengcing kłandaj).

Nie obędzie się też bez zwrotów grzecznościowych, takich jak przepraszam (对不起 Duìbùqǐ (dłejbuci)) oraz dziękuję (Xièxiè (siesie)).