Wymogi prawne importu z Chin cz. 3: Import kosmetyków

Import kosmetyków to bardzo atrakcyjny kierunek, szczególnie od kiedy pojawił się trend na azjatycką pielęgnację. Sprowadzanie tego typu produktów wymaga jednak znajomości przepisów.

W świetle prawa na importerze kosmetyków ciążą takie same obowiązku, jak na producencie, więc należy zwrócić szczególną uwagę na skład i jakość wybranych przez nas produktów. 

Na importerze ciąży obowiązek złożenia  Raportu Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego (jego wykonanie można zlecić specjalistycznym firmom). Raport składa się z dwóch części – w części A wykazuje się skład, właściwości, cechy, działania kosmetyku i udowadnia, że jest on bezpieczny dla zdrowia. Część B stanowi faktyczną ocenę bezpieczeństwa kosmetyku. Raport musi być przygotowany przez specjalistę, warto zasięgnąć pomocy firm specjalizujących się w tej dziedzinie.

Importer musi zarejestrować się także na Cosmetic product notification portal, zbierającym dane o wszystkich produktach kosmetycznych dopuszczonych do obrotu na rynkach UE.

Należy także zadbać, by na etykietach pojawiły się wszystkie niezbędne informacje i oznaczenia. To ważny punkt, ponieważ etykiety kosmetyków importowanych z Azji mogą różnić się od tych wymaganych w UE. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych – tutaj znajdziesz wymogi, jakie muszą jeszcze spełniać kosmetyki.