Sytuacje problematyczne

Każdy problem zawsze można rozwiązać. Zobacz, co możesz zrobić w przypadku problematycznych sytuacji.

Meest China Polska

Zwrot problematycznych przesyłek

W przypadku naruszenia zasad zgłoszenia i transportu towaru przez klienta lub faktycznego nadawcę towaru, zatrzymanie w urzędzie celnym, możliwe są następujące rozwiązania sytuacji z problematycznymi przesyłkami.

Zatrzymanie przez służby celne z wykrytymi podróbkami lub towarami zabronionymi.
W przypadku zatrzymania przez służby celne paczki zawierającej podróbkę (oryginalna marka z prawem autorskim lub hurtowe dostawy podróbek pod marką) lub towary zabronione, jesteśmy gotowi zaproponować Państwu następujące możliwe rozwiązania:

 • Zwrot towaru do Chin do faktycznego nadawcy, taryfa zwrotu: $7/kg + $8/paczka, termin – 2-3 tygodnie. Zwrot do Chin odbywa się zgodnie z zasadami China Post, a w przypadku powtarzającego się przestoju i dopłaty przez służby celne w Chinach Meest nie ponosi odpowiedzialności, płatność zostanie przedstawiona odbiorcy. Aby zwrócić przesyłkę, klient musi podać imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego odbiorcy w Chinach;
 • Odmowa odbiorcy i zbycie przesyłki bez zwrotu kosztów.
 • Zatrzymanie przesyłki celnej z towarem o wartości przekraczającej 150 €. Jeżeli przesyłka została zatrzymana przez organy celne na podstawie podejrzenia o zaniżanie rzeczywistej wartości towaru w zgłoszeniu, a fakt ten został udowodniony w wyniku dochodzenia, zostaniesz obciążony opłatami celnymi. Jeśli wielkość tych płatności jest dla Ciebie nie do zaakceptowania, jesteśmy gotowi zaproponować następujące rozwiązania:
  • Zwrot towaru do Chin do faktycznego nadawcy, taryfa zwrotu: $7/kg + $8/paczka, termin – 2-3 tygodnie. Zwrot do Chin odbywa się zgodnie z zasadami China Post, a w przypadku powtarzającego się przestoju i dopłaty przez służby celne w Chinach Meest nie ponosi odpowiedzialności, płatność zostanie przedstawiona odbiorcy. Aby zwrócić przesyłkę, klient musi podać imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego odbiorcy w Chinach;
  • Odmowa odbiorcy i zbycie przesyłki bez zwrotu kosztów

Uwaga!

Zwrot do Chin odbywa się zgodnie z zasadami China Post, a w przypadku powtarzającego się przestoju i dopłaty przez służby celne w Chinach Meest nie ponosi odpowiedzialności, płatność zostanie przedstawiona odbiorcy. Aby zwrócić paczkę, klient musi podać imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego odbiorcy w Chinach.

Meest China nie ponosi odpowiedzialności za odprawę celną w Chinach, ani nie zwróci kosztów wysyłki do Chin w przypadku zagubienia paczki.

Czy ubezpieczamy towar?

Wszystkie paczki, z wyjątkiem tych zawierających markowe, delikatne i łatwo psujące się towary (np. żyrandole, lampy itp.) są automatycznie ubezpieczone na kwotę zadeklarowaną przez klienta, ale nie więcej niż $100 za przesyłkę.

Postępowanie reklamacyjne

Sytuacje problematyczne dotyczące przesyłek rozwiązywane są zgodnie z postanowieniami Polityki Reklamacyjnej.

Polityka Reklamacyjna

Przesłanie zdjęcia otrzymanego problematycznego towaru podczas wystawiania zwrotu (wniosek)

W przypadku otrzymania produktu z uszkodzeniem lub niezgodnością, innymi wadami, stwórz Wniosek o odpowiedni produkt/paczkę ze szczegółowymi zdjęciami i wyślij go nam na maila:supportpl@meest.cn

Polityka reklamacyjna (ładunki handlowe)

Jest to oficjalny dokument, zgodnie z którym Meest China świadczy na rzecz klienta usługę dostawy międzynarodowej i zobowiązuje się do wykonania swoich zobowiązań.

W przypadku uszkodzenia lub utraty ładunku (towaru) z winy firmy, jeżeli usługa została wykonana nienależycie, zgodnie z niniejszym dokumentem, klient ma prawo do otrzymania zwrotu pieniędzy (odszkodowania).

Istnieją jednak wyjątki, czynniki, sytuacje związane z siłą wyższą, kiedy firma nie ma wpływu i ponosi ograniczoną odpowiedzialność za ładunek.

Więcej szczegółów na temat podstawowych zasad i warunków składania reklamacji można znaleźć poniżej.

Odpowiedzialność za ładunek

Kwota za dostarczenie ładunków jest obciążona standardowym ubezpieczeniem w wysokości 2%, a firma odpowiada finansowo za towar według wartości określonej przez klienta na fakturze dostarczonej do nas z wyraźnie zaznaczonymi pozycjami i ich wartościami dla każdej pozycji osobno. Do zapłaty przyjmuje się wartość towarów, która została uzgodniona i zaakceptowana przez Spółkę przed wysyłką z magazynu w Chinach.

Obowiązkowemu ubezpieczeniu podlegają następujące towary:

 • elektronika,
 • zegarki.

UWAGA: firma nie wypłaca odszkodowania za towar, który nie był ubezpieczony i nie zostały spłacone 2% od wartości faktury.

Warunki złożenia reklamacji

 • ładunek/pudła otwarte,
 • jest niedobór wagi (dopuszczalna jest rozbieżność 5% na podstawie wyniku ważenia na różnych wagach),
 • brak pudeł/towaru,
 • pudła są uszkodzone oraz ładunek w środku jest uszkodzony.

Aby otrzymać odszkodowanie za reklamacje, należy wykonać następujące kroki:

 1. Wypełniając wniosek należy wskazać rzeczywisty koszt przesyłki oraz przedstawić dokument potwierdzający ten koszt.
 2. Po otrzymaniu ładunku należy niezwłocznie sprawdzić stan towaru w obecności przedstawiciela firmy przewozowej / kuriera w Polsce (magazyn firmy przewozowej / kurier).
 3. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu ładunku, należy koniecznie sporządzić Protokół zdawczo-odbiorczy podczas odbioru w obecności kuriera lub przedstawiciela magazynu/przewoźnika oraz zdjęcia/nagranie z otwarcia przesyłki ładunku i przekazać je do Biura Obsługi Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.
 4. Nie później niż 3 dni po faktycznym otrzymaniu zgłoszenia, w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braku towaru, należy wysłać nagranie/zdjęcia otwarcia towaru, wypełniony protokół (w obecności kuriera) oraz fakturę z nazwami pozycji/ilości/ceny jednostkowej towarów w Chinach, których brakuje w momencie odbioru.
 5. Termin rozpatrzenia i uwzględnienia reklamacji wynosi 1-8 dni od momentu złożenia reklamacji w przypadku braków/uszkodzeń. Termin rozpatrzenia i zatwierdzenia reklamacji wynosi do 40 dni od daty przyjęcia towaru do magazynu klienta w przypadku utraty całych kartonów.
 6. W przypadku uszkodzenia ładunku (towaru) firma nie rekompensuje kosztów dostawy. Rekompensata kosztów dostawy następuje tylko w przypadku braku towaru/pudełek/kartonu.

Standardowe zasady

Firma przyjmuje i wylicza reklamacje na towary, które nie podlegają zasadom wyłączenia odpowiedzialności, zagubione, brakujące lub uszkodzone towary w zgłoszeniu, lub utraty całego ładunku od zadeklarowanej wartości, a także zwraca pieniądze zapłacone za dostawę całych pudeł, które nie dotarły.

Reklamacja z prośbą o odszkodowanie jest przyjmowana poprzez zgłoszenie klienta do Biura Obsługi Klienta w Polsce.

Reklamacje z prośbą o odszkodowania nie będą rozpatrywane, a koszt towaru i dostawy nie będzie rekompensowany:

 • jeśli usługa weryfikacji (sprawdzenia) produktu nie została zamówiona w naszym magazynie w Chinach, ładunek/pudła dotarły w całości, ale wystąpił brak ilościowy – firma nie ponosi odpowiedzialności,
 • ładunek/pudła nieuszkodzone, a w środku stwierdzono niezgodność ilości towaru,
 • niezgłoszone towary,
 • ładunek zawiera towary kruche i wielkogabarytowe, które nie posiadają odpowiedniego opakowania,
 • towar został uszkodzony z powodu nieodpowiedniego opakowania dostawcy,
 • towary znanych marek, brandów.

Poniżej znajduje się bardziej szczegółowe wyjaśnienie każdej kategorii.

Wyjaśnienie zasad zwolnienia z odpowiedzialności

1. Nie została dodana usługa weryfikacji (sprawdzenie) towaru w magazynie

Należy pamiętać, że w przypadku braku usługi sprawdzenia w magazynie i braku uszkodzeń pudeł, odszkodowanie nie zostanie wypłacone. W przypadku sprawdzenia ilości towaru na magazynie w Chinach i otrzymania uszkodzonego pudełka w Polsce oraz pisemnego protokołu, w którym wyraźnie zaznaczono braki i rzeczywistą wagę, rekompensaty dokonuje się zgodnie z wartością faktury utraconych przedmiotów oraz brakującą wagą zgodnie z taryfą (minus kwota ubezpieczenia).

2. Niezadeklarowane towary

Firma nie rekompensuje kosztów za utracony towar, którego klient nie zadeklarował lub zadeklarował błędnie pod względem ilości, nazw i opisu towaru. W przypadku błędnej deklaracji towaru i konfiskaty towaru w urzędzie celnym, na fakturze nie przysługuje żadne odszkodowanie. W przypadku nałożenia kar w wyniku nieprawidłowego zgłoszenia towaru, kwotą tą zostanie obciążony klient.

3. Towary kruche i wielkogabarytowe

Należy pamiętać, że nie ubezpieczamy delikatnych ładunków i nie przyjmujemy reklamacji. Odszkodowanie za delikatne towary jest wypłacane tylko w przypadku braku i po przybyciu do Polski.

Do kategorii towarów delikatnych zaliczamy telewizory panelowe, plastikowe części samochodowe (zderzaki, spojlery, maski itp.), naczynia kuchenne, instrumenty muzyczne, szkło, żyrandole, ceramikę sanitarną, meble i inne towary delikatne.

Wszystkie typy telewizorów i monitorów LED, LCD w opakowaniach fabrycznych są towarami delikatnymi, ponadgabarytowymi i nie są przeznaczone do transportu międzynarodowego w ładunkach masowych. Każde opakowanie inne niż pudło z wielowarstwowej płyty wiórowej jest niewystarczające i nie zabezpieczy telewizora w 100% w przypadku przeciążenia i przesyłek kurierskich. Wysyłka takich telewizorów i monitorów z magazynu odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność Klienta i po jego pisemnym potwierdzeniu. Magazyn Meest China nie zapewnia opakowań wykonanych z wielowarstwowej płyty wiórowej! Pakowanie telewizorów i monitorów w naszym magazynie jest możliwe tylko w tekturę wielowarstwową, co znacznie zmniejsza ryzyko uszkodzenia, ale nie daje gwarancji.

Plastikowe części zamienne mogą łatwo ulec uszkodzeniu podczas transportu ładunków zbiorczych. Ten rodzaj produktu musi być zapakowany w drewnianą skrzynię lub pudełko ze sklejki. Firma nie zapewnia tego typu opakowań. Jeżeli dostawca przesłał nam towar bez w/w opakowania, firma nie ponosi odpowiedzialności za całościowość ładunku i nie przyjmuje reklamacji za towar uszkodzony podczas dostawу.

Naczynia, szkło, żyrandole, ceramika sanitarna, meble mogą zostać łatwo uszkodzone podczas transportu ładunków zbiorowych. Tego typu produkt musi być zapakowany w karton z listwami drewnianymi lub pudło ze sklejki wypełnione pianką lub innym wypełniaczem. Firma nie zapewnia tego typu opakowań. Jeżeli dostawca przesłał nam towar bez w/w opakowania, firma nie ponosi odpowiedzialności za całościowość towaru i nie przyjmuje reklamacji towaru uszkodzonego podczas dostawy.
Wyjątek dotyczący odszkodowania – towar został przepakowany w magazynie w Chinach (pod warunkiem, że towar dotarł do magazynu w Chinach w stanie nieuszkodzonym, przepakowanie odbywa się na koszt klienta).

4. Nieodpowiednie opakowanie

W przypadku braku prośby o przepakowanie produktu i wykrycia uszkodzenia opakowania paczki i pojedynczego pudełka produktu w Polsce, odszkodowanie nie jest realizowane (w przypadku przepakowania towaru w magazynie w Chinach reklamacja jest rozpatrywana).

5. Towary znanych znaków towarowych (marek)

Transport ładunków handlowych (drogą morską, lotniczą) nie jest możliwy w przypadku znanych znaków towarowych, towarów z logo, znakiem towarowym zarejestrowanym jako własność intelektualna w Europie oraz towarów, które są identyczne/podobne w formie do towarów markowych (kopie).

Jeżeli podczas odprawy celnej na terytorium Chin, Europy, Ukrainy lub innego kraju tranzytowego zostaną wykryte towary markowe w dowolnej ilości (towary identyczne lub towary różnych marek, które są identyczne/podobne do marek), organy celne mają prawo do jednostronnego wycofania towarów bez powiadomienia i dostarczenia dokumentów potwierdzających, co zawierają numery wycofanych towarów.

Za konfiskowany towar mogą zostać nałożone kary, które z kolei zostaną naliczone klientowi, do kary mogą zostać doliczone koszty utylizacji, które również zostaną naliczone klientowi z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej.

Firma nie rekompensuje w/w kosztów, ani nie rekompensuje kosztów skonfiskowanego towaru i dostawy oraz nie ponosi odpowiedzialności za zaistnienie takich sytuacji.

Aby ułatwić procedurę otrzymania odszkodowania, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami:

 • Składając zamówienie należy podać rzeczywisty koszt towarów.
 • Po otrzymaniu ładunku należy niezwłocznie sprawdzić stan przesyłki w obecności przedstawiciela firmy przewozowej w Polsce.
 • Czas na złożenie reklamacji nie później niż 3 dni po faktycznym otrzymaniu ładunku.
 • W przypadku reklamacji stanu przesyłki należy sporządzić Protokół zdawczo-odbiorczy oraz Reklamację.
 • Podczas zgłoszenia reklamacji o odszkodowanie należy dodać zdjęcie uszkodzonego opakowania zewnętrznego lub zdjęcie braku towaru, jeżeli została zamówiona usługa sprawdzenia towaru na magazynie. Konieczne jest przesłanie zdjęcia ładunku i otrzymanego produktu lub nagrania z rozpakowywania paczek, na którym będzie dobrze widoczny numer paczki i inne informacje o produkcie.
 • Zgłaszając reklamację dotyczącą braku towaru w ładunku, bez usługi sprawdzenia należy się upewnić, że opakowanie ma widoczne miejsce uszkodzenia oraz czy są zdjęcia potwierdzające obecność uszkodzenia opakowania.

Działanie siły wyższej

Polityka reklamacyjna nie obowiązuje w przypadku wystąpienia zdarzeń siły wyższej niezależnych od firmy (klęski żywiołowe, działania wojenne, epidemie, strajki itp.).