Prawa konsumenta a zwrot towaru: co mówi polskie prawo?

Klienci zamawiający towar przez Internet zazwyczaj liczą na to, że będzie on zgodny z ich oczekiwaniami. Nie zawsze jednak tak się dzieje. Jeśli dany produkt z różnych powodów nie spełnia wymagań nabywcy, obowiązujące przepisy konsumenckie pozwalają na dokonanie zwrotu danego artykułu. Jak wygląda egzekwowanie praw konsumenta w praktyce? Zwrot towaru kupionego przez Internet – co […]

Klienci zamawiający towar przez Internet zazwyczaj liczą na to, że będzie on zgodny z ich oczekiwaniami. Nie zawsze jednak tak się dzieje. Jeśli dany produkt z różnych powodów nie spełnia wymagań nabywcy, obowiązujące przepisy konsumenckie pozwalają na dokonanie zwrotu danego artykułu. Jak wygląda egzekwowanie praw konsumenta w praktyce?

Zwrot towaru kupionego przez Internet – co warto wiedzieć?

Prawa konsumenta dokonującego zakupów drogą internetową zostały szczegółowo określone w art. 27 ustawy o prawach konsumenta. Zgodnie z zawartymi tam wytycznymi wspomniany klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Co istotne, nie musi podawać powodów swojej decyzji. Wszelkich formalności z tym związanych dokonuje się poprzez przesłanie sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. O tym, w jaki sposób zostanie zrealizowany zwrot towaru, decyduje sam konsument. Może on odnieść paczkę osobiście do siedziby firmy albo odesłać ją kurierem. Koszty odesłania paczki zgodnie z prawem ponosi klient. Niektóre sklepy internetowe udostępniają jednak kupującym możliwość darmowego zwrotu niechcianych produktów. Jeśli zamówienie zostało już opłacone, sprzedawca musi zwrócić konsumentowi zapłaconą przez niego kwotę.

Zwrot towaru z Chin – czy jest możliwy?

Konsumenci, którzy zdecydowali się na sprowadzenie towaru z Chin, często zastanawiają się, czy istnieje możliwość jego reklamacji i odesłania. W takiej sytuacji prawa konsumenta są trudniejsze do wyegzekwowania. Cała procedura jest natomiast dość skomplikowana z uwagi na fakt, że Chiny znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Kluczowe znaczenie w omawianych okolicznościach ma termin zwrotu, a dokładnie, czy klient podjął decyzję o odesłaniu towaru przed, czy po odprawie celnej. W pierwszym przypadku nieodebrany ładunek zostaje odesłany przez Służbę Celną i trafia pod opiekę Skarbu Państwa. Importer musi liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów całej operacji. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest stwierdzenie niezgodności towaru z umową zawartą z dostawcą. Fakt ten należy jednak potwierdzić za pomocą stosownych dokumentów zawierających informacje na temat zamówionego produktu i jego ilości.

Niekiedy jest możliwy także zwrot towaru po odprawie celnej. Dotyczy to jednak wyłącznie sytuacji, gdy taką możliwość przewidziano w kontrakcie handlowym zawartym z dostawcą. We wspomnianym dokumencie muszą obowiązkowo znajdować się klauzule odnoszące się do warunków zwrotu i reklamacji. Ważne jest też, aby omawiany kontrakt był sporządzony co najmniej w dwóch językach (angielskim i chińskim). Powinien on także zawierać ważny podpis przedstawiciela handlowego.

Zwrotu oclonych produktów dokonuje się poprzez eksport. Do tego celu niezbędne jest zebranie wszystkich dokumentów celnych, w tym przede wszystkim faktury handlowej. Zamiar przesłania towaru trzeba obowiązkowo zgłosić w urzędzie celnym. Warto mieć świadomość, że wszystkie koszty związane z eksportem odsyłanego towaru ponosi zwracająca go osoba.