Od odprawy celnej do odbioru – jak załatwić formalności związane z importem z Chin?

Obecnie coraz więcej klientów zainteresowanych zakupem rozmaitych produktów decyduje się na ich import z Chin. Dotyczy to nie tylko osób prywatnych, ale także przedsiębiorców. Popularność chińskich towarów wynika przede wszystkim z ich relatywnie niskiej ceny. Przy ich sprowadzaniu trzeba jednak załatwić szereg formalności. Warto dowiedzieć się więcej na ten temat. Odprawa celna towarów z Chin […]

odprawa celna kontenery towar z chin

Obecnie coraz więcej klientów zainteresowanych zakupem rozmaitych produktów decyduje się na ich import z Chin. Dotyczy to nie tylko osób prywatnych, ale także przedsiębiorców. Popularność chińskich towarów wynika przede wszystkim z ich relatywnie niskiej ceny. Przy ich sprowadzaniu trzeba jednak załatwić szereg formalności. Warto dowiedzieć się więcej na ten temat.

Odprawa celna towarów z Chin

Zagraniczne artykuły, przekraczające 150 euro wartości lub 30 kg wagi,  zamówione na chińskich platformach sprzedażowych, takich jak Taobao/Tmall, po przywiezieniu do Polski muszą obowiązkowo przejść różne formalności importowe. Kluczową rolę odgrywa tutaj przede wszystkim właściwie przeprowadzona odprawa celna. Do jej poprawnej realizacji niezbędny jest szereg dokumentów. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim:

  • fakturę handlową (commercial invoice) – dokument zawierający dane osobowe sprzedawcy i kupującego, a także datę i numer faktury oraz nazwę towaru, jego ilość, cenę jednostkową i wartość, informacje o pochodzeniu towaru i warunkach dostawy zgodnych z aktualnie obowiązującymi regułami Incoterms,
  • specyfikację (packing list) – obowiązkowe pismo w przypadku towarów, których waga netto i brutto nie została wskazana na fakturze; dokument zawiera datę i numer wystawienia, dane nadawcy i odbiorcy, odwołanie do numeru faktury, rodzaj i ilość towaru oraz jego wagę netto i brutto, a także warunki dostawy,
  • konosament morski (lub inny list przewozowy) – dokument świadczący o odbiorze ładunku przez importera; dokument ten wydaje załadowca w kilku egzemplarzach.

Import niektórych produktów z Chin wymaga także dysponowania innymi dokumentami. I tak na przykład zabawki i urządzenia elektroniczne sprowadzane do UE muszą mieć certyfikat zgodności CE oraz deklarację zgodności poświadczającą spełnianie przez dany artykuł wszystkich wymogów dyrektyw unijnych. W przypadku produktów włókienniczych istotną rolę odgrywa natomiast świadectwo ich pochodzenia.

Załatwianiem wszystkich formalności związanych z odprawą celną na życzenie klienta może się zająć doświadczony pośrednik. Skorzystanie z usług profesjonalnej agencji celnej to dla importerów gwarancja szybkiego i sprawnego przejścia wszystkich procedur

Import z Chin a kwestie podatkowe

Od towaru sprowadzonego z Chin należy odprowadzić podatek dochodowy w odpowiedniej wysokości. Należność fiskalną rozlicza się na podstawie faktury handlowej. Pisma sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski i dołączyć wraz z dokumentami celnymi do dokumentacji księgowej.

Towary z Chin w większości przypadków obarczone są stawką VAT. Obowiązek wyliczenia tego typu należności spoczywa na importerze, który może też scedować to zadanie na wynajętą agencję celną. Podatek VAT należy opłacić w ciągu 25 dni od otrzymania dokumentów z urzędu celnego.

Za towary sprowadzane z Chin zazwyczaj należy także uiścić opłatę celną. Kwota tego zobowiązania zależy od stawek celnych obowiązujących przy danej kategorii produktów.

Odbiór towaru w Polsce

Import z Chin do Polski zazwyczaj odbywa się drogą morską albo lotniczą. W zależności od wybranej formy transportu czas dostawy wynosi od 5 do 55 dni. Klienci zamawiający produkty na platformie Taobao/Tmall mogą śledzić drogę przesyłki za pomocą konta osobistego albo aplikacji AppStore lub Google Play. Paczka dostarczana jest pod wskazany adres lub do paczkomatów Inpost. Klient na odbiór towaru ma 5 dni.