Od deklaracji zgodności do odprawy celnej – kluczowe kwestie formalności celnych

Import towarów z Chin jest skomplikowanym procesem. W jego ramach mieści się szereg czynności takich jak choćby wybór odpowiedniego produktu, znalezienie dostawcy i transport ładunku do miejsca docelowego. Kluczową rolę w przebiegu wspomnianego procesu odgrywają również załatwione we właściwy sposób formalności celne. Warto dowiedzieć się więcej na temat deklaracji zgodności i innych potrzebnych do odprawy […]

import z chin dokumentacja doradztwo

Import towarów z Chin jest skomplikowanym procesem. W jego ramach mieści się szereg czynności takich jak choćby wybór odpowiedniego produktu, znalezienie dostawcy i transport ładunku do miejsca docelowego. Kluczową rolę w przebiegu wspomnianego procesu odgrywają również załatwione we właściwy sposób formalności celne. Warto dowiedzieć się więcej na temat deklaracji zgodności i innych potrzebnych do odprawy celnej dokumentów.

Deklaracja zgodności – co warto o niej wiedzieć?

Producenci wytwarzający niektóre wyroby, a także pierwsi importerzy wprowadzający pochodzące z Chin produkty do obrotu handlowego na terenie UE muszą zadbać o nadanie im oznaczenia CE. Jest to deklaracja świadcząca o spełnianiu przez dany artykuł norm zawartych w dyrektywach Nowego Podejścia. Obowiązek ten dotyczy określonych kategorii wyrobów, do których można zaliczyć m.in. urządzenia elektroniczne, wyroby medyczne, zabawki, materiały budowlane, przyrządy pomiarowe oraz środki wybuchowe.

Oznakowanie CE można umieścić tylko na wyrobach, które poddano wcześniej różnym badaniom jakościowym. Po przeprowadzeniu tych analiz wydawana jest deklaracja zgodności. Mianem tym określa się dokument poświadczający fakt spełniania przez określony artykuł wszystkich wymagań zawartych w normach unijnych. Wystawienie wspomnianej deklaracji jest równoznaczne z możliwością naniesienia oznaczenia CE na konkretny produkt. W przypadku towarów ze wspomnianych kategorii omawiany dokument jest niezbędny do pomyślnego załatwienia formalności celnych.

Co musi zawierać deklaracja zgodności?

W deklaracji zgodności muszą obowiązkowo znaleźć się takie elementy, jak:

  • pełna nazwa i adres producenta bądź importera,
  • pełna nazwa produktu, jego typ oraz kod identyfikacyjny,
  • numer i nazwę modelu danego artykułu, a także informacje o jego zastosowaniu,
  • oświadczenie o spełnianiu przez produkt wymagań zawartych w stosownych normach i rozporządzeniach unijnych,
  • nazwę i adres jednostki certyfikującej.

Deklaracja musi być także obligatoryjnie opatrzona podpisem osoby odpowiedzialnej za jej wydanie. Wskazane jest też umieszczenie na dokumencie informacji o dacie i miejscu jego powstania.

Inne formalności celne przy sprowadzaniu towaru z Chin

Osoby, które decydują się na import z Chin różnych towarów (także tych zamówionych na Taobao/Tmall), muszą liczyć się z koniecznością przejścia przez te produkty odprawy celnej. Wszelkie formalności celne z tym związane mogą zostać z powodzeniem załatwione przez pracowników profesjonalnych agencji celnych. Osoby te biorą na siebie odpowiedzialność m.in. za skompletowanie niezbędnej dokumentacji, do której zalicza się:

  • list przewozowy,
  • fakturę handlową,
  • packing list,

inne dodatkowe dokumenty wymagane przy niektórych rodzajach towarów (np. licencje, certyfikaty albo świadectwo pochodzenia od eksportera.

Agenci celni nierzadko wspomagają również importerów w załatwianiu różnych formalności związanych z uzyskiwaniem numeru EORI – obowiązkowego identyfikatora dla przedsiębiorców sprowadzających towar z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.