Numer EORI w imporcie z Chin – dlaczego jest niezbędny i jak go uzyskać?

Przedsiębiorcy zajmujący się importowaniem towarów z Chin do Polski muszą dysponować szeregiem dokumentów oraz numerów rejestrowych. Należy mieć świadomość, że do pomyślnego przejścia odprawy celnej produktów spoza Unii Europejskiej niezbędny jest numer EORI. Warto dowiedzieć się, czym on jest oraz jakich formalności trzeba dopełnić w celu jego uzyskania. Numer EORI – co to takiego? Numer […]

handel unia europejska przepisy

Przedsiębiorcy zajmujący się importowaniem towarów z Chin do Polski muszą dysponować szeregiem dokumentów oraz numerów rejestrowych. Należy mieć świadomość, że do pomyślnego przejścia odprawy celnej produktów spoza Unii Europejskiej niezbędny jest numer EORI. Warto dowiedzieć się, czym on jest oraz jakich formalności trzeba dopełnić w celu jego uzyskania.

Numer EORI – co to takiego?

Numer EORI to specjalny numer identyfikacyjny nadawany podmiotom gospodarczym zajmującym się wprowadzaniem do obrotu handlowego towarów spoza Unii Europejskiej. Otrzymuje się go za pośrednictwem Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Służy on przedsiębiorcom do nawiązywania kontaktów z organami celnymi działającymi na terenie poszczególnych krajów członkowskich UE. Numery nadawane poszczególnym przedsiębiorstwom są unikalne i niepowtarzalne, dlatego w razie potrzeby można go z powodzeniem wykorzystać do zidentyfikowania danej firmy. Numer ten jest również konieczny do tego, aby móc swobodnie załatwiać wszystkie formalności celne przy imporcie towarów z krajów spoza Unii.

Co warte podkreślenia, obowiązek dysponowania EORI ciąży jedynie na podmiotach gospodarczych sprowadzających towary z Chin i innych państw trzecich. Osoby prywatne, które decydują się na import z Chin różnych produktów (także tych zamówionych na platformie Taobao/Tmall), nie muszą ubiegać się o nadanie tego numeru.

Z czego składa się numer EORI?

Wygląd numeru EORI jest uzależniony od kraju pochodzenia danego podmiotu. W przypadku firm krajowych w jego skład wchodzą litery „PL”, numer identyfikatora podatkowego NIP przedsiębiorstwa oraz 5 zer. Natomiast dla podmiotów z państw trzecich wydaje się EORI złożone z liter „PL” i ciągu 14 cyfr zakończonych literą Z.

Jak przebiega proces uzyskiwania numeru EORI?

Przedsiębiorca jest zobligowany do posługiwania się identyfikatorem EORI we wszystkich transakcjach celnych, których przedmiotem są towary spoza UE. Omawiany numer trzeba obowiązkowo uzyskać przed pierwszą operacją celną.

Właściciele firm pragnący uzyskać EORI powinni wystąpić z prośbą o nadanie tego numeru do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Wniosek można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). W tym celu należy założyć konto na tej platformie, a następnie zarejestrować się w Systemie Informacyjnym Skarbowo-Celnym (SISC). Do realizacji tego kroku niezbędne jest wypełnienie wszystkich aktywnych pól we wniosku WRP0001 ­ Rejestracja danych firmy ­ [SZPROT]. Koniecznie trzeba tam zaznaczyć pole EORI oraz pole obszar działania – „cło”.

Wniosek można podpisać za pomocą specjalnego certyfikatu celnego, profilu zaufanego albo podpisu kwalifikowanego. Następnie tak przygotowany wniosek trzeba odesłać do SISC. Po dopełnieniu wszystkich formalności osobie ubiegającej się o EORI pozostaje już jedynie oczekiwanie na potwierdzenie uzyskania identyfikatora. Wszelkie informacje z tym związane trafiają automatycznie na konto wnioskodawcy. Ewentualne braki w dokumentach należy uzupełnić w ciągu 30 dni od otrzymania informacji na ten temat.

Przedsiębiorcy starający się o uzyskanie EORI mogą skorzystać z pomocy profesjonalnych agencji celnych. Pracujące tam osoby pomagają klientom w załatwianiu wszelkich formalności związanych z ubieganiem się o wspomniany identyfikator.