Import z Chin – jak praktyka różni się od teorii?

Import towarów z Chin jest z roku na rok coraz bardziej popularny. Na sprowadzanie zamówionych produktów z tego kraju decydują się przede wszystkim osoby, którym zależy na niskiej cenie konkretnych artykułów. Zasady importowania wyrobów z Państwa Środka są ściśle regulowane w obowiązujących przepisach prawnych. Trzeba mieć jednak świadomość, że praktyka importu i jego teoria to […]

Import towarów z Chin jest z roku na rok coraz bardziej popularny. Na sprowadzanie zamówionych produktów z tego kraju decydują się przede wszystkim osoby, którym zależy na niskiej cenie konkretnych artykułów. Zasady importowania wyrobów z Państwa Środka są ściśle regulowane w obowiązujących przepisach prawnych. Trzeba mieć jednak świadomość, że praktyka importu i jego teoria to często dwie różne sprawy. Warto dowiedzieć się więcej nas ten temat.

Import towarów z Chin w teorii

Teoretycznie import z Chin różnych produktów powinien przebiegać w następujący sposób. Importer decyduje się na sprowadzenie do Polski określonego produktu. Następnie może go zamówić np. na jednej z platform sprzedażowych, takich jak Taobao/Tmall albo wybrać chińską fabrykę, której zostanie powierzona realizacja zlecenia. Po ustaleniu warunków, na jakich będzie się odbywać współpraca biznesowa, a także spisaniu umowy, wytworzone wyroby powinny trafić do Polski drogą morską lub lotniczą.

Z uwagi na fakt traktowania Chin jako państwa trzeciego, czyli znajdującego się poza Unią Europejską, sprowadzone produkty muszą przejść odprawę celną. Do załatwienia wszystkich formalności z tym związanych konieczne jest uzyskanie numeru EORi oraz skompletowanie różnych dokumentów, w tym m.in. listu przewozowego, faktury oraz specyfikacji. Kluczową kwestią pozostaje także konieczność prawidłowego wyliczenia i uiszczenia wszystkich należności podatkowych, czyli podatku dochodowego, VAT oraz cła. Niekiedy potrzebne jest spełnienie dodatkowych wymogów prawnych (np. uzyskanie certyfikatów). Pomyślne załatwienie wszystkich wyszczególnionych formalności sprawia, że towar z importu może zostać dopuszczony do obrotu handlowego na terytorium Polski i Unii Europejskiej.

Co trzeba wziąć pod uwagę przy sprowadzaniu towarów z Chin?

Praktyka importu w wielu przypadkach może wyglądać podobnie jak opisany powyżej proces. Może, ale nie musi. Na importerów, zwłaszcza niedoświadczonych, w całym przedsięwzięciu czyha bowiem wiele pułapek. Poważne problemy mogą pojawić się już na etapie wyboru dostawcy. Działający na własną rękę przedsiębiorcy często przy podejmowaniu tego typu decyzji kierują się głównie atrakcyjną ceną produktu. Nie biorą oni przy tym pod uwagę konieczności szczegółowej weryfikacji rzetelności potencjalnego kontrahenta, jakości oferowanego przez niego towaru oraz warunków dostawy i form płatności. To poważny błąd, który w dłuższej perspektywie czasowej może skutkować poważnymi problemami w imporcie towarów z Azji.

Co istotne, importer nie musi wcale samodzielnie przeprowadzać wszystkich wymienionych powyżej czynności. Zazwyczaj lepszym rozwiązaniem jest bowiem powierzenie tego zadania doświadczonym pośrednikom, którzy wezmą na siebie odpowiedzialność za sprawdzenie wszystkich wyżej wymienionych kwestii.

Rozważając problematykę praktyki importu, trzeba też zwrócić uwagę na miejsce przeprowadzenia odprawy celnej. Często zdarza się bowiem, że towary zamówione w większej ilości trafiają najpierw do portu przeładunkowego w Hamburgu. Przeprowadzenie tam wszystkich procedur celnych oznacza dla polskiego przedsiębiorcy zmianę transakcji z importu na wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. W takiej sytuacji należy zadbać o zarejestrowanie się do VAT-UE i wykazanie zrealizowanej transakcji w stosownej deklaracji.